Niezależne Doradztwo energetyczne


SYMULACJE KOSZTÓW OGRZEWANIA
ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW I LOKALI
Projektowane Charakterystyki Energetyczne
Audyty Energetyczne
Badania termowizyjneREALIZACJE

Firma CERT-KOR działa na rynku od 2009 roku. Od tego czasu zrealizowała:


 • ponad 4000 certyfikatów energetycznych dla różnego rodzaju budynków i lokali na terenie całego kraju

 • ponad 500 projektowanych charakterystyk energetycznych do projektów budowlanych

 • ponad 100 audytów i optymalizacji energetycznych budynków.

 • Kilkadziesiąt badań termowizyjnych.


Z naszych usług skorzystało wiele firm, instytucji oraz osób prywatnych.
Poniżej galeria wybranych zdjęć zrealizowanych już obiektów.


O FIRMIE

Konkurencyjna cena i krótki czas realizacji to dwie cechy, które zawsze decydują o zadowoleniu naszych klientów. Posiadamy atrakcyjną ofertę dla deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, firm budowlanych, zarządców nieruchomości, kierowników budowy, biur obrotu nieruchomościami i notariuszy.
Zakres usług:
- Świadectwa charakterystyki energetycznej
- Projektowane charakterystyki energetyczne do projektu budowlanego wraz z analizą odnawialnych źródeł energii
- Charakterystyki energetyczne do dofinansowań z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW
- Symulacje kosztów ogrzewania (sprawdź ile zaoszczędzisz):

 • po ociepleniu,
 • zmianie źródeł ciepła,
 • montażu kolektorów termicznych,
 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
 • i wielu innych inwestycji

- Audyty energetyczne i remontowe,
- Audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
- Audyt efektywności energetycznej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja o efektywności energetycznej
- Badania termowizyjne,

 • Inspekcja nieruchomości przed zakupem - aby mieć rzeczywisty pogląd o danej nieruchomości, jak została wykonana izolacja termiczna, czy budynek jest narażony na występowanie pleśni, jakie będą faktyczne koszty ogrzewania.
 • Ocena izolacyjności termicznej budynków
 • Wykrywanie mostków termicznych
 • Sprawdzenie jakości stolarki okiennej i drzwiowej oraz kontrola poprawności jej montażu
 • Wykrywanie zawilgoceń
 • Lokalizacja przebiegu instalacji c-o, oraz wod-kan
 • Sprawdzenie szczelności dachu
 • Lokalizacja awarii instalacji c-o, wod-kan
 • Diagnostyka przeciążeń w instalacjach elektrycznych
 • Lokalizacja przebiegu i wykrywanie usterek ogrzewania podłogowego
 • Badanie chłodni oraz budynków klimatyzowanych

W efekcie naszej pracy Zleceniodawca otrzymuje raport termowizyjny oraz zestawienie możliwości poprawy stanu technicznego budynku / lokalu (usługa dodatkowa). Umożliwia to redukcję kosztów jego utrzymania oraz zapobiega wystąpieniu poważniejszych problemów technicznych i wyższych kosztów.
Świadectwa charakterystyki energetycznej
Projektowane charakterystyki energetyczn
Audyty energetyczne i remontowe
Symulacje kosztów ogrzewania
Audyt energetyczny przedsiębiorstwa
Badania termowizyjne

CENNIK


CENNIK
Podane poniżej ceny są cenami orientacyjnymi netto. Ceny uzależnione są zawsze od lokalizacji, powierzchni, posiadanej dokumentacji budynku. Rabaty dla większej ilości zleceń i przy stałej współpracy.

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
20 lokali w jednym budynku i więcej od 40 zł za lokal
pojedynczy lokal mieszkalny - od 150 zł
dom jednorodzinny od - 200 zł
budynek wielorodzinny od 400 zł
pozostałe budynki do indywidualnej wyceny.

BADANIE TERMOWIZYJNE
budynku mieszkalnego jednorodzinnego od 200 zł
budynku wielorodzinnego od 500 zł
pojedyncze badanie np. nieszczelności instalacji, awarii, wycieku, przegrzania jakiegoś elementu itp. od 150 zł
pozostałe budynki i rodzaje badania do indywidualnej wyceny.

AUDYT ENERGETYCZNY
budynek mieszkalny jednorodzinny od 800 zł
budynek mieszkalny wielorodzinny od 1500 zł
pozostałe budynki do indywidualnej wyceny.

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA do projektu budowlanego wraz z analizą odnawialnych źródeł energii
budynek mieszkalny jednorodzinny od 160 zł
budynek mieszkalny wielorodzinny od 300 zł
pozostałe budynki do indywidualnej wyceny.


SPORZĄDZENIE WYLICZEŃ OPŁACALNOŚCI EKONOMICZNEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH
budynek mieszkalny jednorodzinny od 300 zł
budynek mieszkalny wielorodzinny od 600 zł
pozostałe budynki do indywidualnej wyceny. Ceny uzależnione od ilości wariantów w danym budynku.

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA lub AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej tylko do wyceny indywidualnej.

REFERENCJE

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku (Dz.U. z2016 r. Poz.831.)
firma CERT-KOR realizuje audyty energetyczne przedsiębiorstw

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - zgodnie z art 36 ust.1 ww. Ustawy, sporządza każdy przedsiębiorca (z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy), który w 2 ostatnich latach obrotowych:
a) zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników
lub
b) osiągnoł roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro oraz sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.

Karze pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym ukaranego przedsiębiorcy podlega każdy zobowiązany podmiot zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt.7 i Art 40 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza się co 4 lata. Usługa firmy CERT-KOR obejmuje wykonanie ww. dokumentu wraz z przeprowadzeniem procesu złożenia stosownego zawiadomienie dla Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, które należy przekazać w ciągu 30 dni od dnia przeprowadzenia audytu.
Zgodnie z art 51 ustawy przedsiębiorca zobowiązany do wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa:
1) po raz pierwszy przeprowadza audyt w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od 1 października 2016 r. do dnia 1 października 2017 r.)

Stosownie do treści art. 36 ust. 2 ustawy z ww. obowiązku zwolniony jest przedsiębiorca posiadający:
1) system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub
2) system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzję Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE
jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Zgodnie z ustawą, audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.
Audyt sporządzony przez firmę CERT-KOR przeprowadzany jest na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii.Termowizja

Dzięki wysokiej rozdzielczość termicznej kamery termowizyjnej wykrywamy szybko i niezawodnie wadliwą izolację cieplną, mostki termiczne oraz uszkodzenia budynku. Badania termowizyjne są badaniami jakościowymi, które lokalizują miejsca o nieprawidłowej (niższej lub wyższej) temperaturze, a tym samym miejsca o nadmiernych stratach ciepła.
Przegląd budowlany z wykorzystaniem kamery termowizyjnej to doskonały, nieinwazyjny sposób monitorowania i diagnozowania stanu budynków. Brak izolacji, zastępowanie zalecanych materiałów budowlanych innymi produktami, czy też odstępstwa w technologii wykonania obiektu wpływają negatywnie na jego efektywność energetyczną. Pomiary termowizyjne dostarczają wielu informacji na temat rzeczywistego stanu izolacji termicznej nieruchomości, a także wskazują jak poprawić jego efektywność energetyczną przed planowaną termomodernizacją.

Możesz sprawdzić czy dom który zamierzasz kupić posiada ukryte wady. Dzięki badaniu termowizyjnemu dowiesz sie czy ocieplenie zostało poprawnie ułożone, czy są ukryte wady, czy budynek jest narażony na występowanie grzybów i pleśni ściennych.
Dzięki pomiarom dowiesz się również czy twój dom spełnia normy budowlane.
Termowizja umożliwia ocenę stopnia konieczności wykonania remontu budynku, stwierdzenia gdzie występują w nim największe straty ciepła jak i o ile razy będą one mniejsze po remoncie. Dzięki badaniu termowizyjnemu możliwe jest także zlokalizowanie miejsc ukrywających pod tynkiem tj. zamurowane okna, wyloty kominów wentylacyjnych, jak i niewłaściwe ułożenie izolacji termicznej lub jej brak.

W większości przypadków wadą okien jest ich błędny montaż. Dzięki pomiarom termowizyjnym możesz sprawdzić poprawność osadzenia stolarki okienne oraz jej szczelność. Co więcej pomiar termowizyjny daje możliwość obliczenia rzeczywistego współczynnika przenikania ciepła U pakietu szybowego oraz porównania go z podawanym przez producenta.
Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania odnośnie termowizji skontaktuj się z nami.
Lokalizacja przebiegu instalacji c-o
Wykrywanie zawilgoceń
Sprawdzenie jakości stolarki okiennej
Termowizja
Wykrywanie mostków termicznych. Sprawdzenie jakości stolarki okiennej i drzwiowej oraz kontrola poprawności jej montażu.
Analiza termiczna budynku
Brak prawidłowego ocieplenia płyty balko
Infiltracja zimnego powietrza z zewnątrz
Mostki cieplne - płyta balkonowa
Nieprawidłowy rozkład temperatury w grze
Okno z lewej strony nowe PCV dwuszybowe,
Sprawdzanie izolacji przewodów grzewczyc
w górnej części zdjęcia ściana ocieplona
Wykrywanie przewodów grzewczych
Zawilgowenie, grożące rozwojem grzybów

Aktualności


Firma CERT-KOR aktualnie realizuje audyty energetyczne przedsiębiorstw dla:

Perła - Browary Lubelskie S.A.
oraz
MPK w Radomiu Sp. z o.o.

Zapraszamy firmy zatrudniające więcej niż 250 osób do wykonania przez nas audytu energetycznego przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Zapraszamy również do skorzystania z innowacyjnej usługi symulacji kosztów ogrzewania i dowiedz się:


- JAK NAJTANIEJ OGRZEWAĆ DOM I WODĘ UŻYTKOWĄ ?

- CZY WARTO MONTOWAĆ KOLEKTORY SŁONECZNE DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ MAJĄC KOCIOŁ WĘGLOWY, GAZOWY LUB POMPĘ CIEPŁA ?

- CZY WARTO MONTOWAĆ POWIETRZNĄ POMPĘ CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ MAJĄC KOCIOŁ WĘGLOWY, GAZOWY LUB OLEJOWY ?

- CZY WARTO MONTOWAĆ POWIETRZNĄ POMPĘ CIEPŁA DO OGRZANIA BUDYNKU MAJĄC KOCIOŁ WĘGLOWY, GAZOWY LUB OLEJOWY ?

- CZY ZASTOSOWAĆ WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ Z ODZYSKIEM CIEPŁA (REKUPERACJĄ) ?

- CZY ZASTOSOWAĆ OKNA Z 2 CZY 3 SZYBAMI I CIEPŁYM MONTAŻEM I KIEDY SIĘ TO ZWRÓCI ?

- CZY ŚCIANY ZEWNĘTRZNE OCIEPLIĆ 10 czy 15 cm. STYROPIANU I KIEDY SIĘ TO ZWRÓCI ?

- CZY OCIEPLIĆ FUNDAMENTY I KIEDY ZWRÓCĄ SIĘ KOSZTY ?

- CZY OCIEPLIĆ DACH I KIEDY ZWRÓCĄ SIĘ PONIESIONE NAKŁADY ?

- CZY ZASTOSOWAĆ DODATKOWĄ WARSTWĘ IZOLACJI I KIEDY SIĘ TO ZWRÓCI ?

Chętnie odpowiemy i doradzimy,

SYMULACJE KOSZTÓW OGRZEWANIA

Zapraszamy do skorzystania z nowej usługi związanej z prognozowaniem kosztów ogrzewania budynków i ciepłej wody użytkowej przy różnych wariantach źródeł ciepła i materiałów termoizolacyjnych.

SYMULACJE KOSZTÓW OGRZEWANIA.

Dzięki temu państwa budynek będzie pod stałym niezależnym doradztwem energetycznym ponieważ my nie współpracujemy z żadnymi producentami, sprzedawcami czy wykonawcami.

Pozwoli to państwu uniknąć inwestycji, które nigdy się nie zwrócą lub nie zawsze dają wymierne korzyści finansowe i oczekiwaną oszczędność w kosztach ogrzewania.

Koszt takiej symulacji energetycznej dla budynku/ lokalu mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni użytkowej do 150m2 to 300 zł. Inne budynki do indywidualnej wyceny. Porównując ten wydatek do inwestycji termomodernizacyjnych, które mogą kosztować czasem nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych i do końca nie wiemy ile zaoszczędzimy na ogrzewaniu i c.w.u. to ten wydatek na symulacje kosztów ogrzewania na ogół okazuje się bardzo trafną inwestycją.


Aby dowiedzieć się przed rozpoczęciem budowy, termomodernizacji lub zakupu danej nieruchomości jakie będą roczne koszty ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w danym budynku należy przeprowadzić symulację kosztów ogrzewania na podstawie dużej ilości danych, które wyznaczą nam jego zapotrzebowania na ciepło w ciągu roku w odniesieniu do danych meteorologicznych z ostatnich 30 lat z najbliższej stacji meteorologicznej. Raport z naszych obliczeń zawsze zawiera kilkadziesiąt stron. Do tego celu należy zebrać wiele informacji na temat jego wymiarów przegród zewnętrznych, kubatury ogrzewanej i konstrukcji. Robiąc taka projektowaną charakterystykę energetyczną budynku mamy stan wyjściowy budynku tzn. mamy wszystkie wymiary ścian zewnętrznych,podłogi, dachu, okien i drzwi ,oraz kubaturę ogrzewaną. Mamy ustalone wyjściowe parametry izolacyjne przegród zewnętrznych.

Mając tak zmodelowaną bryłę budynku można wyliczyć jakie będą koszty ogrzewania na wszystkich źródłach ciepła o różnych sprawnościach dostępnych na polskim rynku po aktualnych cenach na c.o. i c.w.u. oraz ile naprawdę zaoszczędzą kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne do c.w.u. przy każdym z wariantów.

W ramach usługi można też rozważać max.5 dowolnych wariantów dla budynku np. sprawdzając o ile zmieni się zapotrzebowanie na energię (i co za tym idzie koszty ogrzewania c.o. lub c.w.u) po takich zmianach jak:

1.Zastosowanie wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z odzyskiem ciepła
2. Zastosowanie styropianu/wełny/ pianki o różnych grubościach np. 15,20,25 cm.
3. Zastosowanie styropianu/wełny/ pianki o różnym współczynniku przewodzenia ciepła.
4. Czy warto stosować pompę ciepła do c.w.u. mając ogrzewanie węglowe,gazowe lub na pellet.
5 Zastosowaniu energooszczędnej pompy c.o. c.w.u. w stosunku do zwykłej.
6. Montażu okien z 3 czy nawet 4 szybami.
7. O ile więcej energii zużyje budynek z temperaturą wewnątrz pomieszczeń np.20 a 24 stopnie.
8. Oraz wielu innych inwestycjach jakie rozważa inwestor a nie do końca wie czy one się opłacą.

DODATKOWE KORZYŚCI

Dodatkowo przekazujemy przykładowe wyliczenia jakie roczne koszty stanowią urządzenia pomocnicze typu: pompki obiegowe, cyrkulacyjne ,wentylatory w rekuperacji itp., których praca często może kosztować nawet kilkaset złotych rocznie.

Po skorzystaniu z naszej usługi zmodelowane wymiary budynku zawsze pozostają w naszej bazie danych dzięki temu w przyszłości gdy będą zmieniać się ceny surowców energetycznych, pojawiać się nowe materiały i rozwiązania termomodernizacyjne oraz nowe rodzaje źródeł ciepła jeszcze lepsze i wydajniejsze zawsze mogą państwo do nas wrócić i skorzystać z dalszego modelowania kosztów ogrzewania w bardzo dobrej cenie (od 10% do 20% ceny wyjściowej symulacji w zależności od ilości nowych wariantów) . Niska cena w przyszłości spowodowana będzie tym, że nie będziemy musieli ponownie wprowadzać danych wyjściowych jeśli chodzi o wymiary przegród zewnętrznych,okien, materiałów konstrukcyjnych budynku itp.
SPRAWDŹ ILE BĘDZIESZ PŁACIĆ ZA OGRZEWANI

NIERUCHOMOŚCI -KUPNO SPRZEDAŻ ZAMIANA

Firma CERT-KOR Łukasz Korczyński od 2017 roku rozpoczeła działalność w zakresie agencji obrotu nieruchomościami.

KUPNO - SPRZEDAŻ - ZAMIANA - WYNAJEM - w rejonie woj. łódzkiego i Wrocławia.

- lokale mieszkalne i użytkowe
- działki budowlane
- grunty rolne i leśne
- domy całoroczne i letniskowe
- wynajem długo i krótkoterminowy
- pomoc w spłacie zadłużenia

SZYBKIE PŁATNOŚCI dla zadłużonych oraz uniknięcie licytacji komorniczej.
pomoc w zakresie trudnych i zadłużonych spraw spadkowych.

KONTAKTCERT-KOR Łukasz Korczyński
ul. Zagajnikowa 8
98-100 Łask
Woj. łódzkie
Łukasz Korczyński
tel. 512-283-498
Beata Korczyńska
tel. 791-105-686
E-mail
lukaszkorczynski@interia.pl facebook Certkor